Allah’ın Sıfatları Masivaullah, https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=24
Hâlık ve Beka Sıfatları Allahın sıfatlarına dair https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=24
Her Oluş Fanidir! Kader bahsi, Allahın Sıfatları https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=157
Hiçbir şey bulunduğu hal üzere baki kalamaz! Allahın kainata reks ettiği kanunlara dair https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=242
Yokluktan Varlığa, Zevalden Kemale! Zıtların ebedi tahavvülü… https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=309
Küfrün Galebesi Ebedi Değildir! Galebe Nöbetleşmesi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=348
Hayır ve Şer Allah’tandır! Kader bahsi, Allahın Sıfatları https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=402
Allahın zat hakikati! – Bütün oluşlar sıfat tecellisidir! zat-sıfat bahsi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=437
Hz. Musa İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=448
Hz. Musa İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=480
Haşyetullah Ayet ve şerhi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=506
İnsanın Yüklendiği Emanet Emaneti hamil olmak, Emanetin keyfiyeti nedir? https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=591
İns ü Cinnin Yaratılma Gayesi Ayet ve şerhi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=689
Beka Sıfatı sıfat bahsi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=756
Kader Perspektifi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=800
Kader Perspektifi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=891
Biyolojik Veraset https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=936
İman ve İslam Davası’nın Baharı https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=946
İbrahim Tatlıses İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1009
Futbol https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1021
Allah’ı Bir bilmenin şerefi! https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1098
Peygamber a.s’ın sözleri tabiat kanunu gibi mutlak doğrudur! https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1140
Fizik Kanunları https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1158
İnsanın Şerefi İman iledir, mal ve neseple değil! https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1260
Hayat gaflet ile kaimdir. https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1369
Gaflet eseri olan “unutmak” bir rahmet. https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1437
Mimar Sinan İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1486
Doktor Salzmann Alman Terbiyecisi, Yengeç kitabının müellifi. https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1502
Zaman Sırrında Nihan Olmak! İnsanın zaman ile olan ilişkisi https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1772
M. Kemal İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1816
M. Kemal’in Zulmü Kış Mevsimi Gibidir! https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1816
Külli Halin Yazûl: Her hal zail olucudur. https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1908
Millet Olanlara Müstehak Oldu! https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1935
Tanzimat Tanzimatla başlayan vetire https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1982
M. Kemal İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=1982
M. Kemal İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2004
Jandarma Beni Kuran Okurken bastı! hatıra https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2043
Küfürle İman Arasındaki Mesafe Kapanmakta! alakalı hususta tavzih https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2145
Ümitli adam hamleli olur! Ümitsizlik üzerine ümitvar olmanın ehemmiyeti üzerine https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2153
Ebediyeti Hayal bile edemezsiniz! aforizma https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2226
Müslüman genç zıpkın gibi olmalı! aforizma https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2304
İslam’ı doğru öğrenmenin şartı: Allah’ı doğru tanımak! alakalı hususta tavzih https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2403
Hz. İbrahim Kıssaya atıf https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2462
Eskişehir’de Askeri Savcı bana: “Seni Yaşatmayacağım” dedi. hatıra https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2484
Hüsrev Efendi Hatıra https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2558
Zamanı Bereketlendiren Iztıraptır! hatıra https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2598
M. Kemal İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2700
Müslümanların Ümitsizliği Üzerine tavzih https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2700
Amel İmandan bir cüz değildir! akaide dair tavzih https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2815
Peygamber a.s. “Nasılsanız Öyle İdare Edilirsiniz” ve “İnsanlar idarecilerinin dini üzeredirler” buyuruyor! hadis ve tavzih https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=2945
One Miniute atıf https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=3224
Erdoğan Yahudiye Meydan Okuyor! isim vermeden metih ve tenkid https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=3191
İbrahim Tatlıses İsminden bahsediyor https://youtu.be/ipKUObYPs6w?t=3243
Hay, Mümit, Hadi, Mudil Sıfatları Allahın sıfatlarının kader ile alakası https://youtu.be/00Y9hlapRhY
Sıfat Tecellileri Mevzu hakkında geniş izah https://youtu.be/00Y9hlapRhY
İnsan, hüviyet-i asliyesi itibariyle muhteremdir. aforizma https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=192
İnsanlar Dört Kategoridir mümin gelip kafir gitmek vs. https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=261
Hz. Ömer İsminden bahsediyor https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=357
İmanı, idrakine eren adam ümitvar olur. aforizma https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=379
Kâmil müminin sıfatları tarif https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=491
Müslümanca tarz-ı hareketin olmazsa olması! İlim üzerine https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=632
Bu cemiyette dine ters yürüyenler ruhen kirlidirler. aforizma https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=696
Cumhuriyeti Ölçü Almayın! Cumhuriyet cehaleti umumileştiren bir rejimdir! aforizma https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=734
1950 senesinde emsile okutmaktan korkan müftü! hatıra https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=842
Necip Fazıl’dan bir şiir… şiir okuyor https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1076
Necip Fazıl İsminden bahsediyor https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1076
Tanzimat atıf https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1235
Gençlere İkaz! mühim tavsiyeler https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1260
Bu din, temsil planında iflas etmiş bir zengin gibidir. aforizma https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1340
Laiklik Coşku sahnesi https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1347
Milletin yarısı ümmet-i kemal! coşku, tariz (Reis-i cumhura) https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1381
Yerine Göre Sükuttan Bile Vebal vardır! – Hakkı söylemek mevkiinde kalıp da susan dilsiz şeytandır! coşku https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1406
Allah Belasını Versin Laikliğin! coşku https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1422
Senin imanın mahkumdur bugün! coşku https://youtu.be/00Y9hlapRhY?t=1532
Yavuz Sultan Selim Yavuz’un babasıyla harbetmesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=21
Şehzade Ahmed Babasının kendisini padişah yapmak istemesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=31
Sultan II. Bayezid Padişah olması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=230
Şehzade Korkut 13 gün Padişahlık yapması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=251
Şehzade Korkut Şehzade Korkut’un katli https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=434
İslamda Harp İslam’da harp tedafüidir https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=512
Kardeş Katli Kardeş katli ve islam hukuku https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=567
III. Murad III. Murad’ın 19 kardeşini katletmesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=567
I. Ahmed I. Ahmed’ten itibaren kardeş katlinin yasaklanması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=628
Sancağa Çıkma Sancağa çıkmanın son bulması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=632
Gerileme Kafes usülü ve Osmanlı’nın gerilemesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=654
Fatih-Kanunnamesi Fatih Kanunnamesi Hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=658
Osmanoğullarının Dramı Osmanlı dünya tarihindeki en uzun süreli hanedandır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=748
Kardeş Katli Kardeş aktli uygulamasının faydası https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=762
Cariye Padişahların cariyelerle evlenmesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=795
Vezir Vezir katli https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=875
Kemalist-Atatürkçü Kemalistlerin Ergenekon’da tevkifi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=919
Ergenekon Kemalistlerin tevkifi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=922
Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı güvercinliği/güvercin postası https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=976
II. Bayezid Sancaktan İstanbul’a gelişi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1108
Ergenekon Ergenekon Süreci https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1208
Makbul İbrahim Paşa Makbul İbrahim Paşa’nın ikbal ve infazı https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1238
Kanuni Sultan Süleyman Kanuni’nin Makbul İbrahim Paşa’yla ilk tanışması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1253
İsmail Hami Danışmend İsmail Hami Danışmend’in tarihçiliği https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1352
Sokollu Mehmed Paşa Sokollu padişahlar kadar büyük adamdır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1360
Cumhuriyet mantığı Ikçılık cumhuriyet mantığıdır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1368
Fatih Fatihin sadrazam katletmesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1539
Çandarlı Halil Paşa Çandarlı Halil Paşa’nın katli https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1552
Bizans Çandarlı’nın Bizans’tan rüşvet alması iddiası https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1563
Şeyhülislam Ptorokolde Şeyhülislam Padişahın önündedir https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1662
Siyaseten Katil Siyaseten katil ve müsadere https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1736
Çandarlı Ailesi Çandarlı ailesi ve sadrazamlık https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1770
Mustafa Kemal Mustafa Kemal Mason mu? https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1903
Bilal N. Şimşir İngiliz Vesikalarında Atatürk adlı kitap https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=1910
Falih Rıfkı Atay Evet Atatürk bir masondu https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2001
Şevket Eygi Evet Atatürk bir masondu https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2012
Tahrif Hareketleri II Mustafa Kemal’in Masonluğu hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2037
Sebil Gazetesi Mustafa Kemal’in Masonluğu hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2079
Büyük Şark Mason dergisi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2048
Fahrettin Kerim Fahreddin Kerim’in Büyük Şark dergsindeki makalesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2048
Bugün Gazetesi Falih Rıfkı: Evet Atatürk bir masondu https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2067
Yahudiler Yahudilerin Osmanlı’yı yıkması https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2108
Kırım Harbi İngilizleri, Yahudiler ve Osmanlılar https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2127
Sultan II. Abdülhamid Abdülhamid’i tahttan indren Yahudilerdir https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2148
Alparslan Türkeş Alparslan Türkeş hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2177
Nihal Atsız Nihal Atsız ırkçıdır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2209
Said Nursi Darülfünun konferansı https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2336
 Celal Hoca Said Nursi’nin Darülfünun konferansı https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2353
II. Abdülhamid Said Nursi’nin II. Abdülhamid’e olan yaklaşımı https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2336
Aytunç Altındal Papalık ve Katolik Misyon Teşkilatı ile ilişkisi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2435
Komünizm Aytunç Altındal https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2460
Said Nursi Papalıkla münasebeti iddiası https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2442
Fethullah Gülen Nurculukla alakası https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2484
PKK PKK ne zaman bitecek https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2526
Rejim-Laiklik-Kavmiyetçilik PKK ne zaman bitecek https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2547
Üstad Kadir Mısıroğlu Rıhle dergisinde Fuat Şemsi ve Mehmed Akif hakkındaki yazısı https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2629
Mehmed Akif Ersoy Şüphesiz Müslümandır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2645
Cemaleddin Efgani ve Abduh Mehmed Akif’in medhetmesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2656
II. Abdülhamid Mehmed Akif’in Abdülhamid’i tenkidi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2657
 Mehmed Akif ersoy itikadı ve şairliği hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2665
Ahmed Davutoğlu Rıhle Dergisinde bir makale https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2754
Mustafa Kemal İstiklâl Harbi tabiri hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2768
Sevr Anlaşması Sevr’de istiklâl kaybolmamıştır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2780
Hulki Cevizoğlu 5816 hakkında https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2808
Türkiye-İslâm Türkiye’de gidiş adım adım İslam’adır https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2824
Tanzimat Kader Persfpektifi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2881
CHP Chp’den sonra daha iyisi gelecek https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2901
Tayyip Erdoğan Erdoğandan sonra ondan daha iyisi gelecek https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=2904
Aleviler Tahrif I. Cilt https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=3003
Hacı Muzaffer Efendi Cerrahî Tekkesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=3044
Fahreddin Efendi Cerrahî Tekkesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=3047
Ömer Tuğrul İnançer Efendi Cerrahî Tekkesi https://youtu.be/iRB1StBC7Wc?t=3044
İman En büyük ilk nimet: İman sahibi olmak https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=35
Sıhhat En büyük ikinci nimet: Sıhhat sahibi olmak https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=149
Mesuliyet-Cihad En büyük üçüncü nimet: Mesuilyeti yerine getirme https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=240
Allah’ın Yaratması Kainatta yaratılmışların farklılık üzere yaratılmış olması https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=359
İmrenmek Kimseye imrenmemek üzere https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=602
Teklif Allah’ın kullarına teklifi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=665
Zekat Zekat’ın Nisab ve Nisbeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=711
Amel Mümine amelinin karşılığı ve kafire amelinin karşılığı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=856
Ferdî Mükellefiyetler İnsanın mükellef olduğu ferdî amellerin mahiyeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=912
İçtimaî Mükellefiyetler İnsanın mükellef olduğu içtimaî amellerin mahiyeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=949
İslâm’ın Galebesi İslâm’ın galebesi için mücadele miktarının mahiyeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1010
Namaz Ferdî ibadetlerin zirversi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1091
Cihad İçtimaî ibadetlerin zirvesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1324
Cihad İslâm’ın bir müslümana yüklediği en ehemmiyetli vazife https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1324
Hidayet Hidayet’in kime ne zaman nasıl nasip olacağı bilinmez https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1374
Usayrım (sahabe) Usayrım’ın Uhud’da hidayeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1374
Usayrım (sahabe) Usayrım’ın Uhud’da şehadateti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1374
Cihad İslâm’ın galebe ile mağlubiyet zamanları arasındaki fark https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1562
İslâm İslâm ilk dönem meçhul olması sebebiyle daha kolay yayılması https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1684
Gayrimüslim İslâm’dan haberi olmayan birine İslâm’ı anlatmanın kolaylığı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1748
Gayrimüslim İslâm’dan haberi olmayan birine İslâm’ı anlatmanın kolaylığı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1748
Hz. Peygamber Hz. Peygamber’in güzelliği görmesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1823
Hz. Peygamber Hz. Peygamber’in her canlıyı muhafaza etmesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1873
Dr. Bahar Bir komünistin Hz. Peygamber’in ahlakını dinlememesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1905
Dr. Bahar Bir komünistin Hz. Peygamber’in ahlakını dinlememesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1905
Din Düşmanlığı Zihinlerin İslâm’a karşı maksatlı ifsad edilmesi https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1952
Amel Amelin hayrı şartlar muvacehesinde artar veya azalır https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2048
Annelik Annenin merhameti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2168
Cihad Cihad ihtiyacı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2282
Mesuliyet Mesuliyet’in iki farik müessiri https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2464
Teessüriyet Coğrafî şartların mevcudata tesiri https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2800
Mükellefiyet Allah’ın kulu için koyduğu ölçü https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2936
Mesuliyet Mesuliyetin sınırı nasıl belirlenir? https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3096
Mesuliyet Mesuliyetin sınırının ötesine geçmek https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3200
Şehadet Şehadetin mahiyeti https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3255
Adnan Menderes Mazlum olarak vefatı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3314
Celal Bayar Menfi istihkakının devamı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3314
Düalizm İslâm Dünya Görüşünün en fârik vasfı https://youtu.be/bOXdBx2A5kU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3411
Camiü’l-Ezdâd Her şey zıddıyla kâimdir https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=60
Cihad Cihad hizmeti nedir? https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=140
Bekâ Beka sıfat-ı ilahiyyesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=165
Rahmet Allah’ın rahmeti gadabından üstündür! https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=721
İlahî Nizâm Dünya’daki düzen https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=732
Maddî Alem Maddî Alem’deki tebeddülat https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=732
Manevî Alem Manevî Alem’deki tebeddülat https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1077
Alem-i Esbâb Sebepler Alemi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1115
Halikıyyet Allah’ın Halik sıfat-ı ilahîsi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1115
Kader-i Mutlak Kaderin mahiyeti https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1245
Eşref-i Mahlukât İnsanın en şerefli varlık olmasının sebebi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1459
Zat ve Sıfat Allah’ın Zat ve Sıfatlarının Tecellisi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1745
Selahiyet İnsanın selahiyet sahası https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1788
Kader-i Muallak Kader-i Muallak sahasında en büyük mesuliyet https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1990
Teferrüd Üstadın fes takmasının sebebi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2030
Atatürk Atatürk sağ olsaydı da seni görseydi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2030
Uydurukça Türkçe’nin unutulması https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2148
Mustafa Kemal Hutbede methedilmesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2148
Yavuz Sultan Selim Hadimü’l-Harameyn Şerifeyn https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2148
Hanedan Mensubu Cumhuriyet Türkçesini anlamaması https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2148
İhanet Yazının değiştirilmesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2253
İhanet Lisanın değiştirilmesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2253
İhanet Dine müdehale https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2253
Laiklik Hükümet laikliği kaldırmamızı ister misiniz diye sorabilir mi? https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2302
Cihad İslâm’ın emri galip gelsin diye çalışmak https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2359
Küfür Küfrün galebesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2526
Küfür Küfrün hâkimiyetinin tersine dönmesi https://youtu.be/Rq9UPc04orU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2645
Bismillahirrahmanirrahim Zikri Cehri zikir yapıyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=10
Cumartesi Sohbetleri’ne Dair Tavzih https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=52
Kahvehane Sohbeti Cumartesi Sohbetleri evvelindeki sohbetleri böyle niteliyor. https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=126
Kuran Tilaveti (Sure-i Fetih) Mustafa Sabri Erdoğdu https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=174
Mustafa Sabri Erdoğdu İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=805
Kuvvetli Amin Deyin! Nükte https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=819
Hacı Cemal Efendi İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=822
Fihi ma fih Hususi tabir https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=867
Cumartesi Sohbetleri’nin üç veçhesi Din, Dil ve Tarih/Edebiyat https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1029
İslamî Uyanış Devri Türkiye’nin ahvali https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1077
Din terakkiye manidir fikri aforizma https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1126
Tanzimat atıf https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1293
Tanzimat atıf https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1339
Din karşıtı diktatörlük şerh https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1339
Kahır ve Lutuf Tecellisi şerh https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1442
1960 İhtilali bahis https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1546
Demokrat Parti bahis https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1555
Devlet Planlama Teşkilatı bahis https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1566
Küfrün Mümini Olmak! Devlet Planma Teşkilatı’nda yaşanan bir hadise https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1591
Rejimin geleceği için İki tehlike: Komünistler ve Şeriatçılar Devlet Planma Teşkilatı’nda yaşanan bir hadise https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1662
M. Kemal Paşa İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1731
Halka Rağmen Halk İçin! Kemalist prensip https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1731
Oktay Akbal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1788
80 senelik beyin yıkama! aforizma https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1814
Laiklik İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1839
Sultan Vahideddin İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1839
M. Kemal Paşa İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1839
Komünistlere ve Müslümanlara Oynanan Oyun! Devlet Planma Teşkilatı’nın planı https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1865
M. Kemal Paşa İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1888
M. Kemal Paşa İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1970
Mao, Stalin, Lenin, M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1992
Burjuva Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2002
Mustafa Kemal Bir Davanın Mümini Değildir! aforizma https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2009
Ankaradaki Komünist Partisi, Ali, Veli, Orak-Çekiç aforizma https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2029
Şevket Süreyya İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2040
M. Kemal Paşa Miras Olarak 361.000 dönüm arazi bıraktı! miras bahsi https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2086
İsmet Paşa İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2097
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2143
Bülent Ecevit İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2155
 M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2170
Mihri Belli İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2202
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2220
Mehmet Özgüneş (Devlet Bakanı) İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2243
İttihatçılar bahis https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2289
Hüseyin Cahit, Adullah Cevdet İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2308
Din Sınıfından Çıkan Kemalistler! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2314
Din adamı sıfatıyla tahrife kalkışanlara derin devlet müzahirdir alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2399
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2419
İnkılaplar coşku https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2425
Aziz Nesin İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2496
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2545
Derin Devlet ve Sapık Hocalara olan destekleri https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2557
Ali Akın İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2608
Kabeye Dönük yüzü Hollywood’a Dönmek aforizma https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2646
Fetullah Gülen İsiminden bahsediyor https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2666
Fetullah Gülen’e Dair değerlendirme https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2670
Üstadın babasına dair hatıra https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2863
Kimseye iman bahsinde müsamaha etmeye hak ve salahiyetimiz yoktur! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2888
Nevzat Yalçıntaş Planlama’da olanları duyduğu kaynak https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2904
Üç eksi dostuma tecdid-i iman teklifinde bulunuyorum! (Nevzat Yalçıntaş, Sadık Albayrak, Hüseyin Üzmez) alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/U5GB_DAFYNw?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2950
Dini doğru olarak öğrenmek alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=7
Ahmet Altan İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=32
Herkes zannediyor ki bir yanlışını söylediğimiz adamda hiç meziyet kabul etmiyoruz! aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=86
Mehmet Akif İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=101
Şahs-ı Muayyenin tekfiri ve telini caiz değildir! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=114
Ben öyle gözümü yumup da esip savurmuyorum! Ahiret hesabıyla konuşuyorum! coşku https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=179
Mümin kusurdan, kafir de meziyetten hâlî değildir! aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=218
Lisanın Ehemmiyeti Üzerine alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=384
Gerçek bir dost sahibi olamamak büyük bir mahrumiyettir. Bundan daha büyük olan mahremiyet ise düşman sahibi olamamaktır! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=554
Hayatta bir hasmı olmayan adam bukalemun gibi, herkesi idare etmiştir. aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=615
Kerim Korcan komünist biri https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=711
Hikmet Kıvılcımlı İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=719
Nazım Hikmet İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=719
Şehitler ruz-ı mahşere alameti olan kanlı elbiseleriyle gelecek! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=808
Tenkidin Ölçüsü alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=862
Fetullah Gülen İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=917
Gıybete Dair alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=970
Fetullah Gülen İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1052
Fetullah Gülen’e Dair süper coşku https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1071
Allah beni çok erken uyandırdı! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1136
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1136
M. Kemal’in Resmi Yırttım Okuldan Kovuldum! hatıra https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1136
Bluğa ermeden ben anti-kemalisttim! aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1159
Azraili gördüğün zaman nasıl titreyeceksin! teatral sahneler https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1203
Tımarhanelik Deliysen cihattan muafsın! alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1268
Fatih, Kanuni, Alparslan İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1332
Cihad Mesuliyeti/Borcu Nasıl Ödenir? – 3 Şart! süper coşkulu https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1405
Ölüm Üzerine! teatral sahneler https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1466
100 Kişi Öldüren adamın akıbeti – Hadis alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1697
“Kün” emri vaki olduğu zaman her oluş, olmuş-bitmiştir! aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1761
Üzerinde hakkım olan insanların hepsini affettim! telkin https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2043
Ölçüden dışarı çıkarsam beni de ikaz edin! telkin https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2086
Kemalistler ve Tarihin Tahrifi alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2165
Tarih, dinin gerçeklerini müdafaa için bir esbab-ı mucibe külliyatıdır! aforizma https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2199
M. Kemal İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2230
M. Kemal İslamı sebepsiz tahkir etmedi! güzel bir kesit! https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2199
Moğollar, Cengiz Melun, kafir, budist diyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2248
Hülagu zalim vs diyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2271
Timur sert ifadeler https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2281
İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a şükretmez hadis https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2333
Kanunî İçki içermiş?! Yalan! Ya M. Kemal ? süper trad https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2381
Sarı Selim – Yasef Nassi alakalı meselede tavzihat https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2415
Onların da nefisleri var! Onlar da hata eder! padişahlar için kısa öz harika.. https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2438
Kanunî hakkındaki filme tenkit (Muhteşem Yüzyıl) kısa kısa iddiaları zikrediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2482
Hamamda peştemali düşen adam neyi saklayacak? dikakt çekici günahların aleniliğine dair https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2581
Fatih İsiminden bahsediyor https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2612
Tarih tahrifi küfrü takviye içindi! coşku https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2624
Cumartesi Sohbetleri’nin temel gayelerinden biri de “doğru türkçe” öğrenmektir! mühim izah https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2711
Mehmet Akif kısaca tenkit https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2740
Hiç kimseden ne korkum var, ne çekindiğim var! Doğru bildiğimi konuşurum! coşku https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ
Ernest Hemingway ağaçlar ayakta ölür https://youtu.be/SL-JAvXlUxU?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2814
Cumartesi Sohbetleri Cumrtesi Sohbetlerinin konuları https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=111
Dil ve Edebiyat Dilin ehemmiyeti https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=243
Din-Tarih-Lisan Cumartesi Sohbetlerinin muhtevası https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=290
İtikad Akaidin ifsadı ve din karşıtı görüşler https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=323
Din Karşıtlığı Din karşıtlığı din sınıfı dışında başlamıştır https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=373
Tahrif Harekertleri I Sapıklıkların zuhur ettiği insanlar üzerine https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=395
Abdullah Cevdet Din sınıfından olmayıp dinî ifsad edenler https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=423
Hüseyin Cahit Yalçın Din sınıfından olmayıp dinî ifsad edenler https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=423
Mustafa Kemal Dinin ifsadı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=423
Tanzimat Dinin ifsadı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=423
Din Adamları Dinin ifsadı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=423
Gıybet Sapıklara cevap vermek gıybet değildir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=542
Tekfir Tekfirden sakınmak https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=637
Hz. Adem İlk insan ilk hata https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=771
Tenkit Tenkide ağırlık verilmesinin sebebi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=839
Mecelle Mecelle nedir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=867
Ebter Evladı olmayana neden ebter denir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1110
Terbiye Kim kimi terbiye eder https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1165
Fıtrat İnsanın fıtratı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1165
Marifetullah Allah sevgisi evlat sevgisi ile başlar https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1247
Put Sevginin aşırısı putlaşamaya götürür https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1247
Fitne Evlat ve malın fitnesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1247
Mizaç Evladı olmayan sert micaçlıdır https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1352
Kendini Tanımak İnsanın kendini tanıması https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1614
Yaşamak Sanatı üç şeyin tanınması https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1614
Zamanı ve Mekanı Tanımak Yaşanılan çevre ve zamanı tanımak https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1732
Kemalizm Milletin ifsadı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1985
Demokrasi Demokrasinin güdümlü olarak girmesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2067
Demokrasi Demokrasinin güdümlü olarak girmesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2067
Küfür Küfrün galebesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2190
Mustafa Kemal Küfrün galebesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2190
Ali Şükrü Bey Küfrün galebesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2190
Kırşehirli Rıza Bey Küfrün galebesi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2190
Şeyh Said Küfre karşı kellesini veren şahıs https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2242
Şeyh Said Şeyh Said’in ehemmiyeti https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2299
Suikast Dört suikastten kurtuldum https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2498
Dava İslâm’ı dava etmek ve bedel https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2527
Murad-ı İlahî Murad-ı ilahiye muvafakat https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2636
Kader Kaderin meçhul oluşu https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2690
Tarih İlmi Tarih ilminin ehemmiyeti https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2793
Tanzimat Tanzimata döneminde bakış https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2840
Tanzimat Tanzimattan bu yana https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2840
Tarih İlmi Tarih ilminin faydası https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2908
Ebedî Değişiklik Alem ebedî değişikliğe maruzdur https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3041
Beka Beka Sıfat-ı İlahîsi masivaullah’ta yoktur https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3084
Fanilik Masivaullah fanidir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3084
Zeytin Ağacı En uzun ömürlü bitki https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3234
Fanilik Kainatta her şey faniliğe tabidir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3276
Mustafa Kemal Mustafa Kemal’in yapacağı bir şey kalmadı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3276
Muallim Dini ifsad https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3370
Rejim Kemalist rejimin eğitim anlayışı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3370
Mektep Mektep küfrü telkin ediyordu https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3370
Rahmet Rahmetin gazaba üstünlüğü https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3485
Demokrasi Demokrasiye geçişin sebebi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3533
Hitler Hitlerin diktası ve demokrasi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3533
ABD Demokrasiye geçişte baskı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3543
Marshall Yardımı Demokrasiye geçiş https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3543
 Halk Partisi Göstermelik demokrasi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3591
Demokrat Parti Göstermelik demokrasi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3591
Adnan Menderes Demokrasiye geçişi fırsat olarak değerlendirdi https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3617
Harf İnkılabı Hilafetten daha ağır bir darbe https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3679
Edep Cumhuriyetin edep anlayışı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=3737
Kemalizm Kemalizm davasının asıl müdafileri https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4146
1960 Darbesi İslâmî gelişmeye vurulan ilk darbe https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4182
12 Mart Muhtırası İslâmî gelişmeye vurulan ikinci darbe https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4210
1980 Darbesi İslâmî gelişmeye vurulan üçüncü darbe https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4268
Adnan Menderes İslâmî gelişmeye dair ilk adımlar https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4413
Süleyman Demirel İslâmî gelişmeye dair ikinci adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4453
Turgut Özal İslâmî gelişmeye dair üçüncü adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4500
Tayyip Erdoğan İslâmî gelişmeye dair dördüncü adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4554
Adnan Menderes İslâmî gelişmeye dair ilk adımlar https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4413
Süleyman Demirel İslâmî gelişmeye dair ikinci adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4453
Turgut Özal İslâmî gelişmeye dair üçüncü adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4500
Tayyip Erdoğan İslâmî gelişmeye dair dördüncü adım https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4554
Laiklik Laiklik İslâm’a aykırıdır https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4584
Hırtistiyanlık Laiklik Hıristiyanlıkta mümkündür https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4607
Anayasa Demokrasi Anayasa münasebeti ve Laiklik https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4675
Türkiye Millî irade İlahî irade ile tahdidlildir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4738
Alem-i İslâm Türkiye Alem-i İslâm’ın lideri olacak https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4738
Beyan Beyan sihirdir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4898
Dil ve Yazı Zamanın iki silahı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=4953
Rejim Rejimin en büyük fenalığı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5046
Anadil Anadilin unutturulması https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5046
Dil Kur’an menşeli kelimelerin yasaklanması https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5261
Dil Dilin devmalılığı için kullanılmalı https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5361
Merhamet İmanın ilk meyvesi merhamettir https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5412
Mustafa Kemal Mustafa Kemal’in hiç mi faydası yok https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5610
Mustafa Kemal Mustafa Kemal’in hiç mi faydası yok https://youtu.be/aOky2S2aAhY?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=5610
Sual-Cevap Cumartesi Sohbetlerinde Sual-Cevap usulünün başlaması https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=45
Sual: Lozan’da Boğazlar, Hatay, İslâm’dan uzaklaşma maddeleri var mı? https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=133
Boğazlar Lozan’da Boğazlar https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=161
Montrö Montrö’de Boğazlar https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=161
Lozan Türkiye’nin istiklalinin tanınmasını sağlayıp sağlamadığına dair https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=304
ABD Lozan’da ABD https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=304
Devlet Bir Devletin tanınması https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=395
Hatay Meselesi Hatay’ın Türkiye’ye iltihakı https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=573
Suriye Hududu Suriye hududu https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=586
Yunan Harbi Yunan Harbi’nin mahiyeti https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=602
Yunan Harbi Yunan Harbi’nin mahiyeti https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=602
5816 Yunan Harbi’nin içyüzü https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=680
Yunan Yunan’ın denize dökülmesi meselesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=725
İsmet Paşa Yunan’nın nahak yere yaptıkları https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=770
Yunanistan Anadolu’daki mezalimini kabul etmiştir https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=791
Yunanistan Türkiye’nin Yunanistan’ı affı https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=791
İzmir İzmir’e 9 Eylül’de giriş https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=863
Ermeniler İzmir’in yakılması https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=863
Dokuz Eylül Türk ordusunun İzmir’e Yunan’dan iki gün sonra girmesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=863
Mustafa Kemal Mustafa Kemal’in yaptıklarına meşruiyet kazandırma https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=984
Yunan Harbi İnkilapları kabul ettirme https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=984
Franklin Bouillon Fransız siyasetçi. Suriye meselesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1055
İşgal Antep ve Maraş’ın İşgali https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1066
İngilizler Fransızlara Antep, Maraş ve Urfa’nın verilmesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1066
Sütçü İmam Sütçü İmam meselesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1122
Fransızlar Maraş’taki olaylar https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1122
Kont Carlo Srorza İngiliz siyasetine dair ifadeleri https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1122
Ankara İtilafnamesi Suriye hududu https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1122
Misak-ı Milli Misak-ı Milli’yi gerçekleştirme gayesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1357
Rıza Nur Adaları almak istemedik itirafı https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1357
Limni Adası Zapta geçilmesi unutulduğu için katbedilen bir ada https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1430
Lord Curzon Celsede Türk heyeti ile dalga geçmesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1465
Kıbrıs Lozan’da Kıbrıs https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1485
İsmet Paşa Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya taşınması https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1537
İsmet Paşa Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya taşınması https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1537
Hatay/Antakya Hatay Meselesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1597
İngilizler Hatay meselesindeki faaliyetleri https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1655
Mustafa Kemal Hatay’ı talep etmesinde İngilizler ile münasebeti https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1655
Lazkiye Asıl Türk olan bölge https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1808
Haleb Asıl Türk olan bölge https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1808
Sual: Mustafa Sabri Efendi Kuva-yı Milliye hakkında fetva verdi mi? https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1895
Mustafa Sabri Efendi Fetva meselesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1910
Fetva Mustafa Kemal hakkında fetva https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1974
Fevzi Çakmak Mustafa Kemal hakkında fetva https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1974
Fevzi Çakmak Padişahın Fevzi Çakmak’ı Ankara’ya göndermesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=1974
Boğazlıyan Kaymakamı İdam fermanının verilmesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2212
Boğazlıyan Kaymakamı İdam fermanının verilmesi https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2212
Mustafa Kemal Pera Palas’ta anlaşma https://youtu.be/5X_hBk3V71c?list=PLlRth25achsFOECJJJZLPbz_TYh_SGeWJ&t=2286
Paylaş