Derkenar Programı

Derkenâr
Uzun ve geniş araştırma ve incelemelerin neticesinde ortaya çıkan birikimi en anlaşılır şekilde naklettiğimiz Derkenâr programı ile, tarihe, dine, dil ve edebiyata ve aktüel meselelere taalluk eden muhadded meselelerde tarihe not düşüyoruz.