Tarih Seminerleri

Tarih Seminerleri
Tarih İlmi’nin zaman zaman milletlerin şuuruna doğrultulmuş bir silah olduğu ve bu silahın yakın tarihimizde ne gibi katliamlara sebep olduğunun farkında olarak başlattığımız tarih seminerleri ile üniversite talebesi gençlere Osmanlı Türkçesi, Tarih Düşüncesi ve Yazımı ve Türk-İslâm Tarihinin umumî hatlarını anlatıyoruz.
Dil, Din ve Tarih hassasiyetinin merkezde olduğu bir bakış açısı ile doğru ve kadim Türkçe’nin genç nesillere aktarıldığı ve arşiv vesaiki okuyabilecek seviyeye gelmelerinin amaçlandığı Osmanlı Türkçesi derslerine devam ediyoruz. Bunun yanında tarihî meseleleri tetkik etmede oldukça ehemmiyetli olan usule dair derslerimizi gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının başı itibariyle salgın kısıtlamalarına maruz kaldığımız bu dönemde derslerimizi Zoom programı üzerinden gerçekleştirdik. Şartların müsaade etmesiyle de vakıf binamızda bu faaliyetimizi devam ettirdik.