Tercüme – Transkript

Tercüme-Transkript
Cihanşümul Osmanlı Devleti’nin bize miras olarak bıraktığı tarih, din, dil ve edebiyata dair eserleri günümüz alfabesi ile ümmete arz ettiğimiz bu faaliyetimiz ile, vakfımızın temel esaslarından birisi olan Osmanlı Devleti’nin milletimize ve bütün dünyaya tanıtılmasını gaye ediniyoruz.
Lisan-ı Kadimimiz olan ve müdafaa ettiğimiz meselelerin başında gelen dil hususu ve tarih şuurunu terkib ettiğimiz bu projelerimiz ile Osmanlı İlim ve İrfanına münasip bir surette yazılı neşirde farkımızı ortaya koyuyoruz.