Cumartesi Sohpetleri

Cumartesi Sohbetleri
Vakfımızın Bânisi ve davamızın mümtaz şahsiyeti Üstadımız Kadir Mısıroğlu’nun 2011 yılında başlattığı ve fevç fevç büyüyen tesiriyle Türkiye’ye, Avrupa’ya ve bütün İslâm dünyasına yayılan Cumartesi Sohbetleri, vefat ettiği sene olan 2019’a kadar fasılasız bir şekilde devam etti. Üstad Kadir Mısıroğlu’nun irtihali ve pandemi şartlarının faaliyetlerimizi sekteye uğratması ile geçen vetirenin hemen ardından 2021 yılının şubat ayında, Üstadımızdan aldığımız dava şuuru ve tevârüs ettiğimiz gelenek ile tarih, din, dil, edebiyat ve aktüel meselelere dair Cumartesi Sohbetlerine tekrar başladık. Alanlarının mütehassisi olan muhtelif isimler ile bugüne kadar birçok meseleyi dava ve vazife şuuru ile arz ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bunun yanında Cumartesi Sohbetleri Özel başlığı altında hususî meseleleri, hatıra programlarını ve millet ve medeniyetimiz için ehemmiyet arz eden mevzuları ele aldık. Tarihten dinî meselelere, edebiyattan aktüel hadiselere kadar geniş tuttuğumuz yelpazemiz ile birçok ismi misafir ettik.