Kütüphane

Kütüphane
Bir inceleme ve araştırmanın en önemli sac ayağı ve olmazsa olmazı bilgiye ve kaynağa ulaşmaktır. Özellikle kitap, makale, dergi ve gazete yazıları gibi neşirlere ulaşma imkânı günümüzde giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere dijital bir kütüphanemiz bulunmaktadır. Dünyanın giderek dijitalleştiği bir dönemin içinden geçtiğimizin de şuurunda olarak, inceleme ve araştırma meselesi edindiğimiz mevzulara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak gayesi ile 45.000 bini geçmiş eseri dijital olarak tasnif ettik ve yeni eserleri de devamlı ekliyoruz. Bu yönüyle de söz konusu proje sürgit bir mahiyet arz etmektedir.