Destur Programı

Destûr
Ana meselelerimiz olan tarih, din, dil, edebiyat ve aktüel meselelerdeki bazı spekülatif ve sansasyonel ifade ve faaliyetlerin sığaya çekildiği bu program ile meselenin hakikatini izhar edecek inceleme ve araştırmaları ortaya koyuyoruz. Kitap, makale, deneme ve gazete gibi yazılı; belgesel, tv programları ve kısa videolar gibi görsel medyada ortaya çıkan ve insanları yanıltacak, ideolojileri doğrultusunda sürükleyecek ve maşeri vicdana tasallut edecek hususlara destur diyoruz.