YTT Araştırma Merkezi

Yakın Tarih Tetkikleri Araştırma Merkezi
Bütün tarihi ideolojik ve kasıtlı niyetlerle tekrar inşa edilen milletimizin, geçmiş şuurunu tekrardan diriltmek şüphesiz en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir. Bu tarih inşasının yapıldığı Yakın Tarihimizin siyasî, iktisadî, içtimaî, dinî ve edebî meselelerini kaynaklara isnad ederek ve Müslüman şuurunu rehber edinerek incelemeye tabi tutmak ve hakikati herkesin hatırından üstün tutarak kaleme alıp, kitap, makale, bülten gibi yazılı; belgesel, TV programları, kısa ve tanıtıcı videolar gibi görsel neşirle ilan etmek maksadı ile Yakın Tarih Tetkikleri Araştırma Merkezi kurulmuştur ve faaliyetlerimiz bu istikâmette ilerlemektedir.