Araştırma Fonu

Bir ülkenin bilimde terakki edebilmesi ve gelişmiş ülkelerin arasında yerini almaktan ziyade onların da fevkine çıkması ilmî ve akademik çalışmaların çokluğu ve kalitesi ile ilgilidir. Akademik ve ilmi çalışmaların sayısını ve kalitesini artırmak ise hiç şüphesiz araştırmacıların ihtiyacı olan mekân, kütüphane ve maddi ihtiyaçlarını asgari ölçüde karşılamak suretiyle görece de olsa müreffeh bir zemin hazırlamakla mümkündür. Projemizin hedefi ise, tam da bu istikamette mukaddes vatanımızın tarih, kültür, medeniyet, din ve irfanı ile ilgili konularda gerekli araştırmaların yapılması için ehliyetli kişilerin mülakat ve benzeri yollarla tespit edilerek, araştırmalar sırasında ihtiyaç duyulacak mekân, kütüphane vb. ihtiyaçların vakfımız tarafından karşılanması ile “Araştırma Bursu” olarak toplanacak bağışların araştırmacılara sağlayacağı maddi katkı neticesinde mezkur sahalarda ülkemizin tarih, kültür ve medeniyetine katkı sağlamaktır.