Eğitim Bursu

Bir ülkenin bilimde terakki edebilmesi ve gelişmiş ülkelerin arasında yerini almaktan ziyade onlarında fevkine çıkması ilmî çalışmaların çokluğu ve kalitesi ile ilgilidir. İlmî çalışmaların çokluğunu sağlayan ise Üniversite talebelerine her cihetten müreffeh bir tahsil hayatı temin etmekle doğrudan ilgilidir. Müreffeh bir tahsil hayatının hiç şüphesiz en öncelikli tarafı ise maddi imkânların iyileştirilmesine çalışmaktır. Her aile için hayatı yaşarken hasıl olan mutfak masrafından seyahate, ev kirasından çocuk bakımı ve tahsil hayatlarının masrafları gibi birçok sahada maişet masrafı tahakkuk etmektedir. Bu masraflardan eğitim ve öğretim masrafı ülkemizin gelişmesi ile doğrudan ilgili olması hasebiyle bu sahada projeler geliştirebilecek kurum ve kuruluşların evveliyetle bu sahalarda proje geliştirip icra-i faaliyete geçirmeleri kuruluşlarının varlık maksadı olmakla birlikte vatani bir mükellefiyettir.
Elbette bu keyfiyetin temini için muhtelif devlet kurumları ve eğitim – öğretim kurumlarının vazife sınırları içinde olan faaliyetler olduğu gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak maksadı ile kurulmuş olan vakıf ve dernekler gibi STK’larında üzerine düşen vazifeler vardır. Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı ünvanlı müessesemiz bu proje ile eğitim ve öğretim hayatının beraberinde getirdiği yüksek tahsil masraflarına, bu projede belirlenen miktar ölçüsünde destek olarak daha müreffeh bir tahsil hayatının teminini hedeflemektedir.